Titova do br.34, SPO lamela A/II
Ikona

Pozovite nas

+387 35 271 203

Ikona

Pronađite nas

Tuzla, BiH

On-line edukacija

Slika
Poštovane kolegice i kolege,krajem septembra Komora magistara farmacije TK ostvarila je saradnju sa web portalom za kontinuiranu medicinsku edukaciju CME.ba. Ovom saradnjom svim članovima Komore omogućeno je da besplatno putem ovog portala ostvare kontinuiranu edukaciju i u on-line verziji, a ce...
Slika
Tuzla, 27.10.2015.godine                                                                                  Broj: 01-385/15 Na osnovu člana 35. Statuta Komore magistara farmacije Tuzlanskog kantona (prečišćeni tekst) broj 200/15 od 07.05.2015. godinete člana 7 stav (2). i članka 11. stav (3) Pravilnika o oblicima, postupcima i rokovima stručnog usavršavanja i provjere stru...
Slika
OBLASTI ZA PISANJE RADOVA JANUAR FEBRUAR APRIL SEPTEMBAR OKTOBAR NOVEMBAR DECEMBAR 1. Tretman bola, uloga farmaceuta                                  2. Dijetetski suplementi i menopauza                                 3. Probiotici, znanstvene činjenice                          4. Kvalitet pomoćnih supstanci u izradi lijekova                ...
Slika
Tuzla, 27.10.2015.godine Broj: 01-366/15 Na osnovu člana 45 stav (1) alineja 7. Statuta Komore (Prečišćeni tekst) broj: 200/15 od dana 07.05.2015. godine., a u vezi sa članom 21. Pravilnik o oblicima, postupcima i rokovima stručnog usavršavanja i provjere stručnosti magistara farmacije, Komisija za edukacij...
0 0