Titova do br.34, SPO lamela A/II
Ikona

Pozovite nas

+387 35 271 203

Ikona

Pronađite nas

Tuzla, BiH

Edukacija

HRANOM DO ZDRAVLJA - 12. međunarodni znanstveno-stručni skup

 

05.07.2019 09:43
Slika
 
Prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Osijeku; Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli (BiH); Farmaceutski fakultet Univerziteta u Tuzli (BiH); Udruženje za nutricionizam i dijetetiku (BiH); Hrvatski zbor nutricionista; Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu; Prehrambenobiotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu; Fakultet agrobiotehničkih znanosti Sveučilišta u Osijeku, European Hygienic Engineering & Design Group – EHEDG (Njemačka); ISEKI-Food Association (IFA) (Austrija); Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu; Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru; Odjel za biologiju Sveučilišta u Osijeku; Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija; Veleučilište u Požegi; Komora magistara farmacije Tuzlanskog kantona (BiH) i Udruga narodnog zdravlja Andrija Štampar

organiziraju
12. međunarodni znanstveno-stručni skup
HRANOM DO ZDRAVLJA
koji će se održati 24. i 25. listopada 2019. godine u Osijeku, Hrvatska

Poštovane kolegice i kolege, dragi prijatelji, iznimna mi je čast pozvati Vas u ime Znanstveno-organizacijskog odbora da nam se pridružite obilježavanju Svjetskog dana hrane na 12. međunarodnom znanstveno-stručnom skupu HRANOM DO ZDRAVLJA, koji će se održati u Osijeku 24. i 25. listopada 2019. godine.

Cilj nam je na ovogodišnjem Skupu tijekom dva dana okupiti eminentne stručnjake iz akademske zajednice, stručnjake iz industrije, farmaceute, liječnike i sve druge kojima su u fokusu interesa hrana i utjecaj hrane na zdravlje, u bilo kojem aspektu. Veseli me činjenica da su u organizaciju uključene institucije koje svaka na svoj način pokrivaju Skup, a njihov broj i pripadnost različitim znanstvenim i stručnim područjima potvrđuju važnost teme i daju posebnu interdisciplinarnost ovome Skupu.

Stoga Vas s posebnim zadovoljstvom pozivam da se aktivno uključite u rad Skupa i sudjelujete u razmjeni znanja i iskustava, produktivnim raspravama i druženju sa stručnjacima iz Hrvatske i inozemstva.

Veselimo se susretu u Osijeku!

S poštovanjem,

Predsjednik Organizacijskog odbora Skupa prof. dr. sc. Jurislav Babić

SEKCIJE
• Nutricionizam,
• Dijetetika i dijetoterapija,
• Zdravstvena sigurnost hrane,
• Analiza hrane,
• Proizvodnja zdravstveno sigurne i nutritivno vrijedne hrane i
• Hrana i turizam.

PRIJAVA RADOVA Sažeci (do 200 riječi), na hrvatskom ili engleskom jeziku, trebaju biti pripremljeni prema uputama za pripremu sažetaka i poslani putem obrasca za slanje sažetaka koji se nalaze na web stranici Skupa. Ukoliko je sažetak na hrvatskom jeziku, potrebno je naslov i ključne riječi prevesti i na engleski jezik. Sažeci će biti objavljeni u Knjizi sažetaka Hranom do zdravlja. Osim toga, postoji mogućnost objavljivanja i cjelovitih radova u Zborniku radova Hranom do zdravlja, ili u znanstveno-stručnim časopisima Croatian Journal of Food Science and Technology, Hrana u zdravlju i bolesti ili Southeastern European Medical Journal.


MJESTO ODRŽAVANJA Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Vladimira Preloga 1, 31 000 Osijek, Hrvatska.

PRIJAVA SUDIONIKA Sudionici se trebaju prijaviti putem online obrasca na web stranici Skupa.

KOTIZACIJE
Puna kotizacija* 900,00 HRK (120 EUR)
Studentska (uz potvrdu)* 500,00 HRK (65 EUR)
Dnevna* 600,00 HRK (80 EUR)
Osoba u pratnji* 500,00 HRK (65 EUR)
*PDV uključen

Kotizacija uključuje: sudjelovanje u radu Skupa, Zbornik sažetaka i Zbornik radova, osvježenje za vrijeme stanki i zajedničku večeru sudionika.

VAŽNI DATUMI 19. srpnja 2019. Dostava sažetaka 31. srpnja 2019. Obavijest o prihvaćanju sažetaka 20. rujna 2019. Prijava sudjelovanja i uplata kotizacije 15. studenog 2019. Dostava cjelovitih radova

SPONZORSTVO Za potencijalne sponzore, izlagače i donatore pripremljen je dokument s različitim opcijama sponzoriranja koji se može pronaći na web stranicama Skupa.

WEB STRANICA SKUPA: http://www.ptfos.unios.hr/Hranom_Do_Zdravlja/

KONTAKT Jurislav Babić, tel: +385 31 224 304, e-mail: jbabic@ptfos.hr (Predsjednik Organizacijskog odbora) Antun Jozinović, tel: +385 31 224 336, e-mail: ajozinovic@ptfos.hr (tajnik Skupa)


OKVIRNI PROGRAM SKUPA

Četvrtak, 24. 10. 2019.
9:30 – 10:00 Dolazak i prijava sudionika
10:00 – 10:30 Otvorenje Skupa
10:30 – 11:00 Pauza za kavu, razgledavanje postera
11:00 – 12:00 Plenarna predavanja
12:00 – 12:15 Pauza
12:15 – 13:30 Usmena priopćenja
13:30 – 15:00 Pauza za ručak, razgledavanje postera
15:00 – 16:30 Usmena priopćenja
16:30 – 16:45 Pauza za kavu, razgledavanje postera
16:45 – 18:00 Usmena priopćenja
20.00 Zajednička večera

Petak, 25. 10. 2019.
9:30 – 10:00 Dolazak i prijava sudionika
10:00 – 11:00 Plenarna predavanja
11:00 – 11:20 Pauza za kavu, razgledavanje postera
11:20 – 12:20 Usmena priopćenja
12:20 – 13:00 Zaključci i zatvaranje Skupa
0 0